Podatki to jeden z głównych obszarów zainteresowania naszych klientów.

Pomagamy klientom we wszystkich obszarach działalności, na które mają wpływ podatki.

  • Oferujemy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, między innymi z zakresu podatku dochodowego
    od osób prawnych i fizycznych oraz podatku VAT.
  • Konsultacje planowanych działań biznesowych, by zobowiązania podatkowe z nich płynące były najniższe w ramach obowiązującego prawa
  • Korzystanie z zastępstwa w postępowaniach podatkowych celem minimalizacji ryzyka negatywnego wyniku kontroli
  • Przeglądy podatkowe oraz konsultacje z Doradcą Podatkowym z wieloletnim doświadczeniem