Kadry i płace

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie kadr i płac zgodnie z przepisami polskiego prawa.

W szczególności zapewniamy przygotowanie, dostarczanie oraz stałe czynności w zakresie:

  • Sporządzania listy płac dla pracowników etatowych wraz z wyliczeniem podatku dla osób fizycznych, kosztów uzyskania, ulg podatkowych oraz składek ZUS.
  • Przygotowania wzorów umów o pracę i współpracę czasową, umów zlecenia, umów o dzieło i innych rodzajów umów.
  • Rejestracji pracowników w ZUS.
  • Organizacji i nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników.
  • Miesięcznych czynności pracowniczych, w tym akt osobowych, list obecności, kart urlopowych, nadgodzin, zestawienia wyp.at oraz przelewów do banku.
  • Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce.
  • Reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym.