Outsourcing księgowości

Oferujemy swoim Klientom kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W tym:

  • przygotowanie i wdrożenie procedur obiegu dokumentów oraz komunikacji z Klientem;
  • konfigurację systemów, przejęcie dokumentacji księgowej oraz migrację danych;
  • opracowanie Planu Kont, Polityki Rachunkowości;
  • uruchomienie i prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej;
  • księgowanie dokumentów (dekretowanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzania
    do systemu księgowego, zapisanie ich w systemie księgowym);
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych;
  • sporządzanie deklaracji i sprawozdań na potrzeby Urzędu Statycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • reprezentowanie firmy przed urzędami i innymi organami kontroli.

Do firm, które nie decydują się na pełen outsourcing, KRW Accounting Services kieruje ofertę nadzoru księgowego, w tym usługi weryfikacji i zasad prowadzenia księgowości, współtworzenia standardów
i określania procedur.