Pełna Rachunkowość dla Firm

Oferujemy pełną obsługę rachunkowości dla firm zgodnie z nowoczesnymi metodami księgowymi i prawem podatkowym.

Nasze usługi zawierają cały zakres operacji, które przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzić w zakresie podatkowości, rachunkowości i innych organów regulujących. W szczególności zapewniamy:

 • Pełny nadzór nad prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów.
 • Pełny instruktaż dotyczący prowadzenia rachunkowości.
 • Osobiste usługi, włączając odbiór, sporządzanie oraz dostarczanie dokumentów.
 • Sporządzanie dodatkowych ewidencji i analiz, monitorowanie należności i zobowiązań (na życzenie).
 • Szkolenie osób wyznaczonych do kontaktów z KRW w zakresie przygotowywania dokumentacji źródłowej
  i innych niezbędnych dokumentów.
 • Przygotowywanie raportów finansowych za dany rok obrotowy.
 • Przygotowywanie dodatkowych raportów finansowych potrzebnych do kontroli działalności firmy.
 • Sporządzania comiesięcznych deklaracji VAT-7, CIT-2 i PIT-5.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych za pomocą programu SYMFONIA firmy Matrix lub wg. własnego programu na życzenie klienta.